Maarit

Valmistuin toimintaterapeutiksi Helsingin sairaanhoito-opistolta 1998 ja toimintaterapia AMK Saimaan Ammattikorkeakoulusta 2016. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla lasten toimintaterapian parissa. Lisäksi olen suorittanut erikoistumisopinnot Sensorisen integraation terapiaan. Kielitaito on suomi, välttävästi englanti ja ruotsi sekä tukiviittomat.

Muita koulutuksia:

GAS-koulutus, Tampere 2017

EA1, Lahti 2018

Aistikoulutus, Espoo 2019

SAI module One, Helsinki 2019

Sensory issues i feeding and toileting, Turku 2017

Kliininen havainnointi, Kuopio 2016

Päivityskoulutus aistisäätelystä, Turku 2016

Promoting Participation in Children with Autism, Helsinki 2015

MFunPs-testikoulutus, Tampere 2015

Autismi ja SI, Helsinki 2015

Luottamustoimet:

Vuodesta 2013 lähtien Sensorisen Integraation Terapian Yhdistyksen (Sity ry) toimihenkilö

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/