Maarit

Minusta:

Valmistuin toimintaterapeutiksi Helsingin sairaanhoito-opistolta 1998 ja toimintaterapia AMK Saimaan Ammattikorkeakoulusta 2016. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla lasten toimintaterapian parissa. Lisäksi olen suorittanut erikoistumisopinnot Sensorisen integraation terapiaan.

Muita koulutuksia:

GAS-koulutus, Tampere 2017

EA1, Lahti 2018

Aistikoulutus, Espoo 2019

SAI module One, Helsinki 2019

Sensory issues i feeding and toileting, Turku 2017

Kliininen havainnointi, Kuopio 2916

Päivityskoulutus aistisäätelystä, Turku 2016

Promoting Participation in Children with Autism, Helsinki 2015

MFunPs-testikoulutus, Tampere 2015

Autismi ja SI, Helsinki 2015

Luottamustoimet:

Vuodesta 2013 lähtien Sensorisen Integraation Terapian Yhdistyksen (Sity ry) toimihenkilö

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/